WithMoney - doradcy finansowi, słoneczniki
infolinia (22) 740 94 14 lub (22) 740 94 12

Kredyty z dopłatami - program "Rodzina na swoim"

"Rodzina na swoim" program rządowy, pozwala otrzymać dopłaty od państwa przy zakupie mieszkania lub inwestycji budowlanej. Koszt kredytu staje się w takiej sytuacji zdecydowanie niższy bo aż 50 % odsetek pokrywa państwo!

Kto może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

Obecnie z wnioskiem mogą wystąpić małżeństwa, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, starsze, uczące się- do ukończenia przez nie 25 roku życia, bez względu na wiek dziecka - jeśli rodzic pobiera na nie zasiłek pielęgnacyjny). Bardzo ważnym warunkiem jest to, że osoba składająca wniosek nie może posiadać prawa własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnej. W przypadku najmu mieszkania lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania można podpisać umowę kredytu preferencyjnego, ale pod warunkiem zobowiązania się do odstąpienia od umowy najmu i wyprowadzenia się z wynajmowanego lokalu. W drugim przypadku mamy z kolei do czynienia z wypowiedzeniem członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Możliwości kredytowania

Środki uzyskane z kredytu preferencyjnego mogą zostać wykorzystane na następujące cele:

    niezależni doradcy finansowi - Kredyty Hipoteczne
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym
  • kupno mieszkania na rynku wtórnym
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu
  • wybudowanie domu
  • dokończenie budowy domu
  • pokrycie kosztów budowy lokalu lub domu przez spółdzielnię
  • wkład budowlany w spółdzielni
  • nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku, w wyniku czego ma powstać lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość

Kredytem preferencyjnym można sfinansować nieruchomości dla którym koszt nabycia lub budowy nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn mnożnika 1,3 oraz powierzchni użytkowej mieszkania lub domu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, obowiązującego dla lokalizacji nieruchomości, na którą ma być udzielony kredyt preferencyjny. Powierzchnia takiej nieruchomości nie może przekroczyć 75 metrów kwadratowych dla mieszkania i 140 metrów kwadratowych dla domu. Tabela aktualnych wskaźników jest dostępna na stronie www.bgk.com.pl.

Co możemy zyskać dzięki kredytowi preferencyjnemu?

Kredyty preferencyjne są udzielane w złotych. Dopłata jest stosowana przez okres 8 lat począwszy od dnia spłaty pierwszej raty odsetek przez kredytobiorcę. Dopłaty w tym okresie mogą wynieść nawet 50 procent spłacanych odsetek (dopłatom podlega powierzchnia do 50 metrów kwadratowych mieszkania oraz 70 metrów kwadratowych domu).

Jak kredyty preferencyjne wyglądają w praktyce?

W każdym kolejnym miesiącu jest zauważalne większe zainteresowanie tym produktem. Udział kredytów preferencyjnych całkowitej sprzedaży kredytów w roku 2008 wyniósł 20 procent. Dopłaty faktycznie bardzo obniżają koszty, dlatego kredyty preferencyjne są postrzegane przez kredytobiorców jako konkurencyjne nawet dla kredytów walutowych. Niższe koszty są zwykle szczególnie ważne w początkowym okresie kredytowania, kiedy potrzebne są dodatkowe środki na przykład na umeblowanie czy wykończenie mieszkania czy domu.