WithMoney - doradcy finansowi, słoneczniki
infolinia (22) 740 94 14 lub (22) 740 94 12
 1. Firma WithMoney - doradcy finanoswi związana jest przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
 2. Informacje przez Ciebie przekazane mogą być przetwarzane przez WithMoney w celach i na zasadach określonych w przepisach powyższej ustawy oraz innych aktów prawnych
 3. Przesłanie przez Ciebie informacji drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług elektronicznych z 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) masz prawo nie wyrazić zgody na przysyłanie przez WithMoney informacji handlowych drogą elektroniczną
 5. Uzgadnianie terminów spotkań z doradcami WithMoney oraz otrzymywanie materiałów drogą elektroniczną może wiązać się z udostępnieniem WithMoney danych umożliwiających identyfikację
 6. Przechowywane i przetwarzane przez WithMoney dane nie będą sprzedawane lub użyczane innym osobom, podmiotom gospodarczym lub instytucjom, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci prawo do wglądu, modyfikowania oraz żądania usunięcia podanych przez Ciebie informacji
 8. Nazwa WithMoney oraz logo WithMoney stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej, ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie za zgodą WithMoney.
 9. Znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące na stronie WithMoney podlegają ochronie prawnej.
 10. Korzystanie z publikacji zawartych na stronie WithMoney - niezależni doradcy finansowi w celach innych niż osobiste opiera się na ogólnych przepisach prawa prasowego i autorskiego.
 11. Zawartość strony WithMoney może być wykorzystywana przez osoby odwiedzające jedynie do użytku osobistego, wykorzystywanie jej do innych celów, w szczególności komercyjnych, może mieć miejsce jedynie w wypadku udzielenia zgody przez WithMoney i na zasadach w niej określonych.
Satysfakcja na lata...

Umów się z doradcą